Ukoliko planirate izgradnju nekretnina u cilju dalje prodaje ili iznajmljivanja kontaktirajte nas za korektan izbor: lokacije, tipa nekretnine, unutrašnjeg rasporeda i veličine, standarda, sadržaja, itd. Članovi našeg stručnog tima imaju iza sebe višegodišnje iskustvo u planiranju, finansiranju, projektovanju i organizaciji izgradnje i naravno prodaji/iznajmljivanju nekretnina u zemlji i inostranstvu.

Između ostalog nudimo Vam sljedeće usluge konzaltinga:

• Kupovina zemljišta za individualnu ili komercijalnu gradnju
• Planiranje najbolje namjene zemljišta u cilju postizanja maksimalnog profita
• Izradnja biznis plana i aplikacija u svrhu dobijanja investicionog kredita
• Koordinacija sa projektantima u toku izgradnje
• Organizacija kompletnog marketinga vezanog za prodaju/iznajmljivanje
• Koordinacija potpisivanja kupoprodajnih ugovora ili ugovora o iznajmljivanju
• Postprodajno (after sale) praćenje klijenata ili zakupaca