Nove zgrade se grade neposredno do prethodno izgrađene zgrade, u Ulici Maršala Tita, u naselju Dolina Sunca (Preko puta RMC Južni Logor).

Dolina sunca se satoji od tri indeticna kompleksa -zgrade: L4 L5 i L6. Svaki komleks sastoji se od dvije lamele tj. dva zasebna ulaza i dva lift

Kopmletan projkat se sastoji od:
180 stanova
66 garaža i
2100 m2 poslovnog prostora,

Jedna zgrada sastoji se od
22 garaže
60 stanova i
700 m poslovnog prostora,

A  jedna lamela od
30 stanova po ulazu

– na jednom spratu po ulazu lamele nalaze  se 6 stanova
– zgrade su je izgradene na 5 etaža(cetiri sprata plus potkrovlje) plus podzemne garaže
– kvadratura jedne zgrade je neto  5521 m2

Dinamika radova u 4 etape

a) 30% po potpisu predugovora kod Notara
b) 20% pri zatvaranju ugurubo objekta pokrivanja objekta cca 01.06 – 15.06.2011. god
c) 30% po zatvaranju objekta (otvori)  – cca  01.09 – 15.09 2011 god
d) 20 po dobijanju kljuca u ruke  – cca.15.12 – 31.12 2011 god